Bakalárska práca
Edukačné hry pre autistov
Autor: Miroslav Czippel
Vedúci: Mgr. Jozef Zápotocký
PF UPJŠ Košice

Ciele:

1. Vyšpecifikovať požiadavky na edukačný softvér pre autistov.
2. Navrhnúť a implementovať edukačnú počítačovú hru pre terapiu autizmu.
3. Overiť vytvorenú hru na cieľovej skupine žiakov a dať odporúčania pre jej využitie.


Literatúra:

J.Beyer,L.Gammeltoft:Autizmus a hra, Portál, Praha ,2006
Eric Schopler: Príbehy detí s autismem a príbuznými poruchami vývoje, Portál,Praha, 1999
http://www.cs.princeton.edu/
http://www.mazeworks.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Maze_generation_algorithm
http://autizmus.info/autizmus/
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/
Egon Gál :Čo sú kognitívne vedy I. , 2000


Prezentácia:     PPT

Článok:     PDF

Kontakt:     CZIPPEL2@gmail.com